Szennyvíztisztítással és hulladékkezeléssel foglalkozó cikek
.
A toxikus anyagok hatása az eleveniszapos biológiai rendszerre
A tápanyag-eltávolítási és az utóülepítési folyamatok hatásfoka téli üzemi viszonyok között
Sertéstrágya anaerob kezelése
Különböző eredetű hulladékok közös anaerob kezelése
A fonalas baktériumok visszaszorítása az eleveniszapos tisztításban
Anaerob lebontás alap-folyamata és a rothasztók ellenőrzése I.
Anaerob lebontás alap-folyamata és a rothasztók ellenőrzése II.
Rothasztók üzemeltetése
Toxicitás mérése az eleveniszapos biológiai rendszerben
Az eleveniszapos biológiai rendszerek műszeres ellenőrzése
Konyhai- és éttermi hulladékok anaerob kezelése
Klímaváltozás múltja, jelene és jövője
Anaerob rothasztók üzemének ellenőrzése biokémiai paraméterek alapján
A fonalas baktériumok szaporodását befolyásoló tényezők az eleveniszapos tisztításban
D-Pesti szennyvíztelep bioszűrő tisztító-egységével elért eredmények értékelése
Települési szilárd hulladékok anaerob kezelése
Biológiai bonthatósági vizsgálatok alkalmazása az eleveniszapos szennyvíztisztításban
Biofilm rendszerek alkalmazása a szennyvíztisztításban
Az anaerob rothasztók üzemének ellenőrzése
Az anaerob rendszerek jellemzése és ellenőrzése
Az anaerob iszapkezelésben rejlő energia-termelési és hasznosítási lehetőségek
Az antropogén anyagok szerepe a biológiai szennyvíztisztításban
Co.digestion of sludge and organic it'astes followed up by cttemicaland biociiemical methods
Comparing of mesophilic and thermophilic anaerobic fermented sewage sludge based on chemical and biochemical tests
Az összegző paraméterek szerepe a szennyvizek minőségi jellemzésében
Talajszűrő biológiai lebontás-hatásfokának javítása zeolit töltet alkalmazásával
Increasing biodegradation efficiency with the use of zeolite media in soil-filter beds
Cellulóztartalmú hulladékok és energianövények rothasztása
Energia növények és növényi eredet hulladék anyagok anaerob lebontásának javítása elkezeléssel
Cellulóz tartalmú hulladékok és energia növények rothasztása
Töltött szr oszlopokkal (vizes fázisban) végzett ammónia oxidáció
Energia növények és növényi eredet hulladék anyagok rothasztásának javítása gombás el-kezeléssel
Növényi eredet hulladékok ko-fermentációs rothasztása
A termofil rothasztás értékelése és a mezofil rothasztók átállítása termofil üzem-módba
Energia növények és növényi eredetű hulladék anyagok rothasztásának javítása gombás előkezeléssel
A szerves-hulladékok és a lignocellulóz származékok biometán kihozatalának növelése elő-kezeléssel
Biológiailag nehezen-bontható szerves vegyületek (POPs) szerepe az eleveniszapos szennyvíztisztításban
A klórozott szénhidrogének és a peszticid származékok biológiai lebontása
.
.
.
Könyvek
Rothasztás
.
.
.
Önéletrajz
Oláh József rövid életrajz
.
www